Meteen naar de inhoud

Lid worden & contributie

WELKOM!

Hoewel inmiddels veel enthousiaste musicalliefhebbers hun weg naar Muziektheater VAKK hebben gevonden en de vereniging inmiddels zo’n 35 leden telt, zijn nieuwe leden altijd van harte welkom! Net als bij collega-verenigingen zijn ook bij ons de mannen in de minderheid.  Daarom ontvangen wij (jonge) mannen met open armen.

REPETITIES

Elke woensdagavond wordt gerepeteerd in Dedemsvaart van 19.30 uur tot  22.00 uur. Dit gebeurt onder leiding van het creatief team en/of hun repetitor(s). VAKK wil ieder jaar een musicalproductie op de planken zetten. Aan het begin van de productieperiode starten we met het instuderen van de diverse zangstukken. Hierbij is de groep ingedeeld in 4 stemsoorten (alten, sopranen, bassen en tenoren). Vervolgens wordt een begin gemaakt met het in scène zetten van het hele verhaal. Iedereen krijgt een aandeel in de productie, de één wat groter dan de ander en is afhankelijk van jouw rol in de productie. Voor de hoofd- en bijrollen houden wij in januari audities waarvoor je jezelf kunt aanmelden.

Repetities In de periode van november tot maart houden we bij Podium Gashouder (Kalkoventerrein). Daarna vinden de wekelijkse spel-, zang- en dansrepetities plaats in MFC De Baron of onze grote oefen- en bouwlocatie waar we in een later stadium ook met ons decor kunnen repeteren. In de periode na de zomervakantie zijn er naast de woensdag ook (ongeveer) 6 zaterdagen en 1 zondagsrepetitie (zie hiervoor het meest recente repetitieschema in het ledenportal via onze website). De weekendrepetities duren doorgaans van 09:00 tot 14:00 uur.

Nadat alle voorbereidingen voor spel, zang, dans, decor, kleding en rekwisieten afgerond zijn, wordt de productie driemaal opgevoerd in theater De Voorveghter in Hardenberg. Na een intensieve periode samen aan een productie te hebben gewerkt, is elke theatervoorstelling uiteraard een hoogtepunt!

CONTRIBUTIE EN FINANCIËN 

Alle deelnemers aan een productie zijn lid van onze vereniging. Het lidmaatschap van Muziektheater VAKK geldt voor een productieperiode. Deze loopt bij ons vanaf de start van de repetities van de nieuwe musicalproductie tot en met de uitvoeringsweek en loopt automatisch steeds door.

De contributie in 2022 bedraagt € 294,00, jongeren t/m 20 jaar betalen € 264,00 op jaarbasis.

Omdat inkomsten voor onze vereniging erg belangrijk zijn hebben wij jaarlijks acties om extra geld te verkrijgen zoals bijvoorbeeld “de koekactie” waarbij je Dedemvaartse Kruidkoek verkoopt aan familie, vrienden, collega’s e.d. De inkomsten gaan naar de clubkas.

Muziektheater VAKK | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-11-2022