Meteen naar de inhoud

Lidmaatschap en contributie

REPETITIES

De wekelijkse repetities vinden altijd plaats op de woensdagavond, behalve in de (korte) schoolvakanties. We starten om 19.30 uur en gaan door tot ongeveer 22.00 uur (tijden kunnen soms afwijken!). Om de repetitietijd optimaal te kunnen benutten, wordt verwacht dat je om 19.30 uur ook daadwerkelijk aanwezig en startklaar bent. Voor de solisten worden in overleg extra repetities gepland, meestal op vrijdag. Na de zomervakantie worden er twee repetitie weekenden aan het repetitieschema toegevoegd. Hierover wordt ruim van tevoren
info verstrekt. 

De repetitielocatie wijzigt door het productiejaar heen. Dat heeft te maken met de benodigde ruimte voor dans en -later- het decor. 

Aan het begin van het productiejaar repeteren we altijd in Gashouder Dedemsvaart (ingang via de ophaalbrug en parkeren bij LIDL). Als de locatie van de repetitie verandert, wordt dit tijdig door het bestuur gecommuniceerd via de app.

Voor eventuele jeugdspelers wordt getracht de repetitietijd vóór de pauze te laten plaatsvinden, zodat ze rond 20.45 uur naar huis kunnen. Hierover kan worden gecommuniceerd met de regie assistent.

Je aanwezigheid bij de repetities vinden we vanzelfsprekend. Wanneer je afwezig bent heeft dat niet alleen voor jou gevolgen, maar je beïnvloedt daarmee ook het proces van de groep. Dit betekent niet dat je geen ruimte hebt om afwezig te zijn, maar we verwachten dat ieder lid daarin de eigen verantwoordelijkheid neemt. 

Tijdens de repetities is er natuurlijk ruimte voor gezelligheid, maar daarnaast is het nodig dat er voldoende rust en concentratie is, zeker als er wordt gespeeld, gedanst of gezongen. Aandacht voor elkaar en voor wat er wordt gedaan staat dus altijd voorop.

We willen graag dat alle leden zich betrokken voelen bij VAKK en dat op verschillende manieren kunnen tonen. Er zijn diverse taken waarvoor je je kunt aanmelden, zoals het uitkiezen van een nieuwe musical, het organiseren van een gezellig samenzijn, het opzetten van een verkoopactie, etc. Wanneer leden ergens voor nodig zijn wordt dit gecommuniceerd tijdens de repetities of tijdens de jaarvergadering. Zo bevorderen we het ‘samen-gevoel’.

CONTRIBUTIE

De contributie voor een spelend volwassen lid is voor 2023  € 294,00 per jaar (of € 24,50 per maand). Je mag dit bedrag in één keer, voor eind januari (wanneer de factuur is ontvangen), overmaken. Leden die maandelijks betalen hebben vaak een automatische incasso ingesteld bij hun bank. Denk eraan dat, mocht je voor maandelijkse betaling kiezen, je wel 12 maanden betaalt, dus voor een volledig productiejaar.

De contributie voor leden van VAKK onder de 20 jaar is € 264,00 per jaar (of € 22,00 per maand). Wanneer we een productie hebben met kinderrollen dan kunnen leden vanuit de jeugdafdeling (VAKK Junior) ook met VAKK meespelen. Zij betalen dan € 100,00  bovenop de contributie van VAKK Junior. Solisten betalen € 30,00 extra vanwege extra solisten repetities.

Betalingen voor de club kunnen naar NL43RABO 0312 9854 95 t.n.v. Muziektheater VAKK. Zijn er redenen waardoor je je contributie niet kunt voldoen? Neem dan contact op met de penningmeester of vertrouwenspersoon. Kijk voor de meer info op onze website.

Het is goed te weten dat er na de voorstellingsweek soms extra kosten zijn. Er worden namelijk foto- videoregistraties van de voorstelling gemaakt die je kunt aanschaffen. Afname is uiteraard naar eigen keuze; de kosten zijn voor eigen rekening.