Meteen naar de inhoud

Voorwaarden Lidmaatschap VAKK

Algemeen

Op woensdagavond vinden van 19.30 uur tot  22.00 uur de repetities plaats in (of nabij) Dedemsvaart zodat we in het najaar onze musicalproductie op de planken kunnen zetten in theater De Voorveghter in Hardenberg. Een productiejaar loopt bij ons vanaf de start van de repetities van de nieuwe musicalproductie tot en met de uitvoeringsweek (globaal van november tot en met oktober).

In de periode van november tot maart hebben we onze repetities meestal bij het Gashouder Podium (Kalkoventerrein). Daarna vinden de wekelijkse spel-, zang- en dansrepetities plaats in MFC De Baron of onze grote oefen- en bouwlocatie waar we in een later stadium ook met ons decor kunnen repeteren.

In de periode na de zomervakantie zijn er naast de woensdag ook (ongeveer) 6 zaterdagen en soms 1 zondagsrepetitie (zie hiervoor het meest recente repetitieschema in het ledenportal via onze website). De repetities in het weekend duren doorgaans van 09:00 tot 14:00 uur en zijn erg waardevol omdat we dan toewerken naar de afronding.

Contributie en financiën

Alle deelnemers aan een productie zijn lid van onze vereniging. Het lidmaatschap van Muziektheater VAKK geldt voor een productiejaar en wordt stilzwijgend verlengd waardoor je tot aan een opzegging lid blijft van deze mooie vereniging. Je kunt echter ook kiezen om je voor één productie aan te melden. Na afloop van de uitvoering stopt automatisch jouw lidmaatschap. Wanneer je na de start van het productiejaar besluit te stoppen, betaal je alleen de maanden die je hebt meegedaan. 

Voor nieuwe leden die instromen na de audities is de contributie gelijk aan die van het gehele productiejaar. Dit geldt ook voor een productielidmaatschap. Als vereniging hebben we een groot aantal basiskosten die we op deze manier zo evenredig mogelijk compenseren met alle contributie. Opzeggen doe je schriftelijk (per e-mail) via het secretariaat. 

De jaarcontributie bedraagt € 270,00 (jongeren t/m 20 jaar betalen € 240,00). Betaling kan ineens of in termijnen (in overleg met de penningmeester). Zorg ervoor dat het betreffende bedrag overgeschreven wordt (liefst automatisch) op rekeningnummer NL43 RABO 031.29.85.495 t.n.v. Muziektheater VAKK in Dedemsvaart onder vermelding van jouw naam.

Daarnaast verwachten wij van ieder lid deelname aan onze acties om extra inkomsten te verkrijgen zoals bijvoorbeeld een verkoop-actie waarbij je wisselende producten verkoopt aan familie, vrienden, collega’s enz. om de clubkas te vullen! Wil je liever niet meedoen aan deze acties, dan verwachten wij dat je de door ons gemiste verdiensten à  € 45,- aan de vereniging overmaakt.

Wanneer financiële (of andere) redenen een lidmaatschap in de weg staan, kent VAKK een sociale regeling. Neem in dat geval contact op met het secretariaat. Voor verdere inlichtingen over financiën kun je contact opnemen met de penningmeester.

Het is goed te weten dat er tijdens de voorstellingsweek vaak extra kosten zijn. Zo is het gebruikelijk dat er na de laatste voorstelling op zondagavond een gezamenlijke en gezellige maaltijd is. Ook worden er foto- videoregistraties van de voorstelling gemaakt die je kunt aanschaffen. Deelname en/of afname is uiteraard naar eigen keuze. Deze kosten zijn voor eigen rekening en kun je in overleg met de penningmeester ook prima vooraf en gespreid betalen.

Repetities

Om tot een voorstelling van kwaliteit te komen is met elkaar repeteren ontzettend belangrijk. Het is daarom ook zo essentieel dat je elke week de repetities bijwoont. We werken met een presentielijst zodat we informatie krijgen over de frequentie van repetitiebezoek door de. Deze wordt bijgehouden door de  regie-assistent of iemand uit het bestuur. Wanneer je een repetitie beslist niet kunnen bijwonen dan geef je dit aan bij onze regie-assistent.

Voorstellingsweek

De voorstellingsweek is in oktober in theater De Voorveghter in Hardenberg. De voorstellingen zijn op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag (matinee). 

Let op: de voorstellingsweek is een drukke week: Op de woensdagavond is er de technische doorloop en op donderdagavond staat de generale repetitie gepland. Wanneer je mogelijkheden hebt om vrije dagen van werk op te nemen, is dat zeker het overwegen waard!

Privacy

De gegevens die je op het digitale aanmeldingsformulier invult, worden gebruikt t.b.v. de leden- en financiële administratie, voor contact, de indeling van stemgroepen en het grimeplan. De gegevens worden beheerd door de secretaris en de penningmeester.

Als lid van VAKK ga je akkoord met het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal van repetities en voorstellingen voor onze PR-uitingen. Denk hierbij aan de website, Social Media, posters, het programmaboekje, de videoregistratie van de voorstelling e.d. Op de website kun je onze privacyverklaring vinden.

En verder…

Zoals elke vereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel beschikt ook Muziektheater VAKK-Hardenberg (onze officiële naam) over statuten. Mocht je deze willen inzien, dan kan dit te allen tijde bij de secretaris. Naast onze musicalvereniging beschikt VAKK over een aparte jeugdafdeling voor jongeren van 10 tot en met 18  jaar. Wanneer je meer informatie hierover wilt, kun je onze VAKK website checken of contact opnemen met de projectleider.

Muziektheater VAKK | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-11-2021