Meteen naar de inhoud

Voorwaarden deelname VAKK Jeugd

Algemeen

Op donderdagavond vinden van 19.15 uur tot  21.30 uur de repetities plaats in (of nabij) Dedemsvaart zodat we voor de zomer onze musicalproductie op de planken kunnen zetten in het theater van Multifunctioneel Centrum De Baron in Dedemsvaart. Een productiejaar loopt bij ons vanaf de start van de repetities van de nieuwe musicalproductie tot en met de uitvoeringsweek.

De repetities zijn bij CBS De Regenboog in Dedemsvaart of in het voorjaar in onze grote oefen- en bouwlocatie waar we ook met ons decor kunnen repeteren.

In de periode naar de productieweek toe kunnen er naast de donderdag ook zaterdagen en soms een zondagsrepetitie (zie hiervoor het meest recente repetitieschema in het ledenportal via onze website) worden ingepland.

Financiële bijdrage

Wanneer je meespeelt in de productie ben je deelnemer van VAKK Jeugd. Je sluit aan bij VAKK Jeugd voor een productiejaar. De deelname wordt stilzwijgend verlengd waardoor je tot aan een opzegging deelnemer blijft bij deze mooie vereniging. Er wordt na afloop van de productie wel een inventarisatie gedaan of je aangesloten wilt blijven zodat we tijdig weten of je door gaat of niet. Wanneer je na de start van het productiejaar besluit te stoppen, betaal je alleen de maanden die je hebt meegedaan.

Voor nieuwe deelnemers die instromen na bijvoorbeeld de audities is de financiële bijdrage gelijk aan die van het gehele productiejaar. Als vereniging hebben we een groot aantal basiskosten die we op deze manier zo evenredig mogelijk compenseren met alle contributie. Opzeggen doe je schriftelijk (per e-mail) via het secretariaat.

Alle deelnemers aan een productie van Kleintje Kunstkring, de jeugdafdeling van Muziektheater VAKK zijn lid van onze vereniging. Het lidmaatschap van Kleintje Kunstkring van Muziektheater VAKK loopt per kalenderjaar en kan per eenmalige overmaking in de maand januari worden betaald.
De jaarcontributie voor een spelend jeugdlid bij Kleintje Kunstkring bedraagt €140,00.
Kleintje Kunstrking leden die daarnaast ook meespelen in de volwassen productie betalen daarnaast nog eens €100,00 per jaar: totaal voor twee producties is dan dus €240,00 per jaar. 

Na een eventuele proefperiode van 3 repetities meekijken wordt je al dan niet lid van onze vereniging. Vanaf het moment dat je lid wordt betaal je contributie.

Zijn er (financiele) redenen waarom je niet aan de contributie kunt voldoen maar doe je wèl graag mee met onze club? Meld je dan even bij onze penningmeester via penningmeester@muziektheatervakk.nl en we proberen samen een passende oplossing te vinden.

Het is goed te weten dat er na de voorstellingsweek soms extra kosten zijn. Er worden foto- videoregistraties van de voorstelling gemaakt die je kunt aanschaffen. Afname is uiteraard naar eigen keuze, de kosten zijn voor eigen rekening.

Repetities

Om tot een voorstelling van kwaliteit te komen is met elkaar repeteren ontzettend belangrijk. Het is daarom ook zo essentieel dat je elke week de repetities bijwoont. We werken met een presentielijst zodat we informatie krijgen over de frequentie van repetitiebezoek door de. Deze wordt bijgehouden door de  regie-assistent of iemand uit het bestuur. Wanneer je een repetitie beslist niet kunnen bijwonen dan geef je dit aan bij onze regie-assistent.

Voorstellingsweek

De voorstellingsweek is in juni in het theater van Multifunctioneel Centrum De Baron in Dedemsvaart. De voorstellingen zijn op vrijdagmiddag en -avond, zaterdagavond en zondagmiddag (matinee).

Let op: de voorstellingsweek is een drukke week: Op de woensdagavond is er de technische doorloop en op donderdagavond staat de generale repetitie gepland. Voor de vrijdagmiddagvoorstelling hebben wij een aanvraagformulier om een dag vrij te vragen aan de schooldirectie. Deze wordt meestal zonder problemen geaccepteerd in het kader van cultuur en educatie.

Privacy

De gegevens die je op het digitale aanmeldingsformulier invult, worden gebruikt t.b.v. de leden- en financiële administratie, voor contact en het grimeplan. De gegevens worden beheerd door de secretaris en de penningmeester.

Als deelnemer van VAKK JEUGD ga je akkoord met het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal van repetities en voorstellingen voor onze PR-uitingen. Denk hierbij aan de website, Social Media, posters, het programmaboekje, de videoregistratie van de voorstelling e.d. Op de website kun je onze privacyverklaring vinden.

En verder…

Zoals elke vereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel beschikt ook Muziektheater VAKK-Hardenberg (onze officiële naam) over statuten. Mocht je deze willen inzien, dan kan dit te allen tijde bij de secretaris. Naast onze musicalafdeling voor jeugdtheater is VAKK  een vereniging voor iedereen van 18 tot ouder. Wanneer je meer informatie hierover wilt, kun je onze VAKK website checken of contact opnemen met de secretaris. Vaak stromen deelnemers van de jeugdafdeling door naar “de grote club” of spelen zij als jeugdige gastspelers mee de productie van de volwassenen.

Muziektheater VAKK | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-07-2021